Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Απαγορεύθηκε η λειτουργία των Ιδρυμάτων Soros στην Ρωσία