Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ DARPA: Προς ανάπτυξη στιγμιαίου «τοίχου – ασπίδα»