Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Μην τους ακούς αγάπη μου, αστέρια είμαστε όλοι!