Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Όποτε εναρμονίζεσαι με τον εαυτό σου, εναρμονίζεσαι και με την ύπαρξη.