Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Κενό ασφαλείας