Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Τουρκικό «τόξο» ενώνει Θράκη με Ρόδο