Κεντρικη STRANGER-VOICE Σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης -Το πλάνο ..