Κεντρικη ΚΑΤΟΧΙΚΑ Στη μητέρα των μαχών, ο σκοπός θα κρίνει το αποτέλεσμα