Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Πεντέλη – Το φυσικό φαινόμενο πίσω από τα έργα