Κεντρικη ΚΑΤΟΧΙΚΑ Ο Σώρρας στον Αγγελάτο και τα πλαστά ομόλογα