Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Οι Κωδικοποιημένες Πληροφορίες της Ελληνικής Μυθολογίας. Πρώτο μέρος