Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Οι επόμενες 72 ώρες είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ειρήνη! (Σύμφωνα με έναν οικονομικό αναλυτή και «σύμμαχο» μας)