Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΝΗΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ( ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ )