Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μάλιστα … εκτός ότι λατρεύει το αγγούρι σε σχήμα καρδιάς , κάνει και Retweet της συναγωγής …