Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Κλέφτες είναι το ΔΝΤ η Deutsche Bank