Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ: Ενημέρωση για την απειλή του Αιμορραγικού Πυρετού Ebola στην Ελλάδα