Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΙΑΛΤΕΣ . Σχεδιάσατε και υλοποιήσατε. Την Εξαθλίωση των Ελλήνων. Την Υποταγή της Χώρας. Κουρέψατε τις Ζωές μας. Ξεπουλήσατε το Μέλλον. Ντροπιάσατε την Ιστορία μας. Μας ταπεινώσατε. !!!