Κεντρικη ΚΑΤΟΧΙΚΑ Είναι ο βόρειος πόλος είσοδος προς τα ενδότερα της Γης; Δορυφορική φωτογραφία που “ξέφυγε”