Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Γίνε άμορφος , γίνε νερό, πες είμαι τα πάντα…Ζήσε αυτή την κρυφή αλήθεια !