Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Έφυγε ένας κολοσσός του πνεύματος, ο Εμμανουήλ Κριαράς