Κεντρικη ΥΓΕΙΑ Φλεβική ανεπάρκεια: Εξέταση με χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος