Κεντρικη ΥΓΕΙΑ ΕΟΦ: Ανακαλείται φάρμακο για το έλκος