Κεντρικη ΥΓΕΙΑ ΕΟΦ: Ανακαλείται φάρμακο για την πίεση