Κεντρικη BLOG Χάος με τα κρατικά αυτοκίνητα. Εντοπίστηκαν εικονικά τιμολόγια και μεταφορές ατόμων που έχουν αποβιώσει.