Κεντρικη BLOG 300 άτομα: συμφώνησαν πως η Ελληνική κοινωνία πρέπει να τιμωρηθεί και να εξαφανιστεί αν … είναι δυνατόν.