Κεντρικη ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠAΝΩ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΕΝΤΟΝΑΣ