Κεντρικη ΕΠΙΒΙΩΣΗ Επιβίωση στην πόλη: Αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα