Κεντρικη ΕΠΙΒΙΩΣΗ Άναμμα φωτιάς με την μέθοδο του τόξου