Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Βιβλιάρια υγείας τέλος – Με ταυτότητα ή διαβατήριο στο γιατρό