Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Βαράει κανόνι το χρηματιστήριο. Στο Limit dοwn οι τραπεζικές