Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Τυχαίο; Ξεκινούν στην Κρήτη, «στόχος» ολόκληρη η Ελλάδα