Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΌΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ