Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Τραγουδάκι από τον Κότσιρα και ο Αποσυμβολισμός του