Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Το ταξίδι έχει φουρτούνα ΑΝΤΕΧΕΙΣ;;