Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε τον Κανονισμό για την Κάρτα του Πολίτη!