Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Το καθεστώς Ράμα έβγαλε ΦΕΚ για τη δήμευση της περιουσίας των Ελλήνων της Χειμάρρας..