Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Το επινόησε, τον έπεισαν να το επινοήσει, είπε την αλήθεια;