Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΑΛΛΆ ΈΔΩΣΑΝ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΣΕ ΣΛΆΒΟΥΣ (=ΣΚΛΑΒΟΥΣ)