Κεντρικη STRANGER-VOICE THE EVENT!! – ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!!