Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Τα Δώρα των Μάγων στον Νεογέννητο Χριστό έρχονται στον Βόλο (21-28/12/2015)