Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Συνέδριο για τον “Τουρκισμό στη Ρόδο & Κω” διοργανώνουν οι Τούρκοι και η ΜΚΟ FUEN