Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Στην ανωμαλία απαντάμε με την κανονικότητα. Πολεμάμε με τα ίδια τους τα όπλα