Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΚ! Δήλωση-ΠΑΡΑΔΟΧΗ! Mετά τον ΑΠΡΙΛΙΟ, ΤΕΛΟΣ…