Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ- Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ