Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ