Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Πολυμορφικά ATIA στην περιοχή της Τούμπας, Θεσσαλονίκη