Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ