Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ διολίσθηση – ΟΛΙΚΗ σύγκρουση… τις επόμενες ώρες