Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΜΗΡΟΣ ΞΑΝΑΓΡΆΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ……….