Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Ο Αλέξης εφαρμόζει ένα τέλεια ενορχηστρωμένο σχέδιο